ALF ISAKSEN MASKIN AS

Maskinentrepenør - Graving - Sprenging - Fundamentering

Gjennom mange år med små og store oppdrag har Alf Isaksen Maskin AS holdt på siden 1995.

Vi representerer bred kompetanse innen anleggsarbeid, maskinentrepenør, graving, sprening og fundamentereing. 

Vi disponerer en stor byggeområde med mange utstyr til de fleste oppdrag - fra grøfting, planering, masseutskiftning og snørydding til installering av komplette VVA-anlegg.

Siden etableringen i 1995 har vi tilpasset virksomheten i samsvar med endringer i tiden. 

Gjennom mange år i bransjen har vi etablert et godt omdømme i lokalmiljøet, og bedriften er ansett som en solid og effektiv samarbeidspartner blant små og store kunder.

Vi har utført arbeid for Tine Meieri, Universitetsykehuset i Tromsø, fylkeskommunen, næringsliv og privatperoner.

Vi ønsker både gamle og nye kunder velkommen!