ALF ISAKSEN MASKIN AS

Maskinentrepenør - Graving - Sprenging - Fundamentering

Våre referanser.

Vi har lang erfaring innen vårt markedsområder. I tillegg kommer det en del mindre oppdrag som brer seg over det meste av anleggsrelaterte arbeidsoperasjoner.

Oppdragsart

Fundamentering for hus+telemast/heli støp

Anlegg:

Ved fjellheisen

VA oljeutskiller, bunnledninger. Støp gulv, fundamentering

Tine Meieri

Varme anlegg fortau

Heraclum

Fjernvarme anlegg / fortau

TK varmesentral 

Kabelgrøft

Ritø / Tromsbuss

Avløpsledning

Mack

Kabelgrøft

Fagereng

Graving tomt / flytting av hytter

Tromsdalen Camping 

Oppsetting av målemaster

Havøysund vindmøllepark

Senking av gulv til kjølelager

Berg Breivika

Div VA-arbeid/skifting av oljetanker

Seminartomta

Maste transport + oppsetting

Kvitfjell

Setting av kantstein

Reinen Skole

Div VA-arbeid

Norselveien 14/16 

Gjerding / leveranse

Hungeren

Vei + meisling av grøft, senking av kummer

Kurbadet

Utenomhus arbeid

Kulturskolen 

Setting av kantstein

Bjerkaker Strandveien 

Setting av kantstein

kaldslettveien

Setting av kantstein

Bjerkakerstranda 

Drenerings arbeid

Gråtindvegen 54

Kabelgrøfter (4000m)

Sandhaugen testfelt 

Spesial transport vinterstid

Sandhaugen testfelt 

Tomter (2stk), VA + støp av mur og gulv   

Grunnarbeid, tomt+støp av fundament

H7-gate

Grunnarbeid, støp, fundamentering og gulv + sokler 

A-pressen

Kabelgrøfter

Berg boligfelt

Grunnarbeid garasje

Nyløkken

Kantstein/ Opparbeid gang, og sykkelsti

Nyløkken

Uttak av gulv, forretningsbygg 

Spectrum

Massetransport

Tomasjordnes

Hellelegging/kantstein

Nyløkken

Div VA-arbeid/skifting av kummer

TIne Meieri

Grunnarbeid før asfaltering

Premier

Grunnarbeid/Flytting av garasje

Åsgård

Sprenging av tomter, diverser VA-arbeid. Utlastning osv.

Legging av drens + omlegging VA

Sprenging av tomter, diverser VA-arbeid. Fundamentering 

Grunnarbeid Kontorrigger

Unn